Yemek ve Su barı ile alakalı

  • Hello, Welcome to the International FiveM Forum
    We have an important announcement, you can speak in your own language in this forum. You can use Turkish if you are Turkish, German if you are German or the language you want. We can understand you with our competent team who speak many different languages. This is a free forum site, this forum site does not work for individuals and institutions. You are free!

    Merhaba, Uluslararası FiveM Forumuna Hoşgeldin
    Önemli bir duyurumuz var, bu forumda kendi anadilinde konuşabilirsin. Türk isen Türkçe, Alman isen Almanca veya istediğin dili kullanabilirsin. Bir çok farklı dil bilen yetkili ekibimiz ile sizi anlayabiliriz. Burası özgür bir forum sitesidir, bu forum sitesi tekil kişilere ve kurumlara çalışmamaktadır. Özgürsün!

Dream State

Staff member
Burada olasılıklarda yürüyeceğiz, 1- Hangi can, açlık, susuzluk barını kullanıyorsunuz script olarak ? 2- esx_status ve esx_basicneeds içeriğinde yemek ve su değerleri nedir ve bu kullandığınız hud içeriğinde değerler birbiri ile uyumlu mu ?
 

Dream State

Staff member
Örnek vermem gerekir ise, açlık susuzluk scriptinizde 1000 değerine kadar göster 1000 değerinin altına düştüğünde barı kapat bitir tarzı bir işlev söz konusu. Ancak kullanmış olduğunuz açlık susuzluk barınızdaki 1000 değeri ile esx_basicneeds ve diğer script olan esx_status içeriğinde 1000 değeri yerine 500 değeri var ise açlık bitse dahi hud bunu görmeyeeck ve oyuncu yaşamaya devam edecektir.
 

kuntakinte

FW User
esx_status config de yazan değerlerbunlar.
Config.StatusMax = 1000000
Config.TickTime = 1000
Config.UpdateInterval = 10000


basicneeds client main.lua
Citizen.CreateThread(function()
while ESX == nil do
TriggerEvent('esx:getSharedObject', function(obj) ESX = obj end)
Citizen.Wait(0)
end
end)
AddEventHandler('esx_basicneeds:resetStatus', function()
TriggerEvent('esx_status:set', 'hunger', 500000)
TriggerEvent('esx_status:set', 'thirst', 500000)
end)
RegisterNetEvent('esx_basicneeds:healPlayer')
AddEventHandler('esx_basicneeds:healPlayer', function()
-- restore hunger & thirst
TriggerEvent('esx_status:set', 'hunger', 1000000)
TriggerEvent('esx_status:set', 'thirst', 1000000)